BBQ en walking dinner

Vanaf 2006 organiseren we jaarlijks een nieuwjaarsreceptie en een buurtbarbecue; vanaf 2019 is daar een zeer geslaagd walking dinner aan toegevoegd.

2006

2007